Formaldehid, Milyen egészségkárosító hatásokkal rendelkezik…….

Formaldehid

https://kockazatos.hu/anyag/formaldehid

 

A formaldehid szerves vegyület, szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, színtelen, szúrós szagú anyag. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Hivatala 2004-ben emberi rákkeltő hatású anyaggá minősítette. A formaldehid mindenhol előfordul a környezetben. Természetes úton létrejön növényi és állati szervezetek anyagcseretermékeként, sőt az emberi szervezetben is megtalálható ilyen formában, de számos természetidegen anyagból is képződhet köztes termékként. Számtalan emberi tevékenység során is keletkezik: iparilag gyártják, a dohányfüst, az autómotorok égéstermékei is tartalmazzák. Környezetünkben elsősorban belső terekben lehet jelentős a mennyisége, különösen új bútorok beszerzése, vagy lakásfelújítás, ill. házépítés után. A fából készült bútorok, padlók, ajtók, ablakkeretek (farost- és rétegelt lemezek formaldehid alapú műgyanta ragasztóanyagai), továbbá a padló, a mennyezet és a falak szigetelőanyagai (hang- és hőszigetelő habok) tartalmazhatnak formaldehidet.

Anyag(csoport) neve, CAS szám, kémiai jellege, miből állítják elő

Név: formaldehid, vagy metanal, formalin, metil aldehid, metaldehid, oximetilén, metilén oxid [1] Képlet: HCHO
CAS-száma: 50-00-0 [2]

 

R-mondatok:

R 23/24/25:   Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R 34:               Égési sérülést okoz.
R 40:               A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R 43:               Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

S-mondatok:

S 1/2:             Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.
S 26:               Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39:   Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-, arcvédőt kell viselni.
S 45:               Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a termékcímkét meg kell mutatni.
S 51:               Csak jól szellőztetett helyen használható.

A formaldehid szerves vegyület, szén-, hidrogén- és oxigénatomokból épül fel, a legegyszerűbb aldehid. Nagyon reaktív, számos vegyülettel lép kondenzációs reakcióba, metilol- v. metilén származékokat eredményezve. A formaldehidet az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Hivatala 2004-ben emberi rákkeltő hatású anyaggá minősítette [21], európai besorolása szerint: „A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított” [22]. Sósavval reagálva a formaldehidből bizonyítottan humán daganatkeltő bisz(klorometil)-éter keletkezik [35].

A formaldehid szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, színtelen, szúrós szagú anyag. Forráspontja –19 ºC (1 atmoszféra nyomáson), olvadáspontja –92 ºC [3]. Jól oldódik vízben [4].

A levegőben 7-73% töménységben robbanékony. Öngyulladási hőmérséklete 424 ºC, gyulladáspontja metanol nélkül 83 ºC, 15% metanollal 50 ºC. A szaglásérzékelés határa: 0,05 ppm–1,00 ppm, már 0,3 ppm-től szemirritációt okozhat, de hatása csak 1 ppm fölött jelentős [5].

A formaldehid ubiquiter környezetszennyező, tehát mindenhol előfordul a környezetben [6]. Természetes úton létrejön növényi és állati szervezetek anyagcseretermékeként, sőt az emberi szervezetben is megtalálható ilyen formában [7], de számos természetidegen anyagból is képződhet köztes termékként [35]. Számtalan emberi tevékenység során is keletkezik: iparilag gyártják, a dohányfüst, az autómotorok égéstermékei is tartalmazzák. Ipari méretekben elsősorban a metanol katalitikus oxidációjával állítják elő a formaldehidet [8].

Mire használják, miért és hol található meg közvetlen környezetünkben

Környezetünkben elsősorban belső terekben lehet jelentős a formaldehid mennyisége, különösen új bútorok beszerzése, vagy lakásfelújítás, ill. házépítés után. Egy átlagosnak mondható szobában a lehetséges formaldehid-kibocsátókat szemlélteti az 1. ábra. A fából készült bútorok, padlók, ajtók, ablakkeretek (farost- és rétegelt lemezek formaldehid alapú műgyanta ragasztóanyagai), továbbá a padló, a mennyezet és a falak szigetelőanyagai (hang- és hőszigetelő habok) tartalmazhatnak formaldehidet [35].

 

 

1. ábra. Lehetséges formaldehid-források belső térben

Világszerte nagy mennyiségben gyártják a formaldehidet széles körű felhasználhatósága miatt. Az egyik legismertebben forgalmazott termék a formalin, amely a formaldehid vizes oldata, adalékként stabilizátort (10% metanolt) tartalmaz. Erős fertőtlenítő (biocid hatású) és konzerváló szerként használatos (pl. fatermékeknél) [10]. A formalint Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban állítják elő a legnagyobb mennyiségben, termelése évről évre növekszik. Formaldehidet tartalmaznak a folyékony szappanok, a fogkrémek, a kozmetikumok, a műszálak, a gombaölő szerek, a folyékony tisztítószerek és a legtöbb fertőtlenítő- és vécétisztító szer is [11]. Az építőiparban is nagy jelentőségű anyag, kötőanyagként és szigetelőanyagként gyanták előállításához használják. A faiparban a furnérlemezek, bútorok és egyéb fatermékek ragasztóanyaga (műgyanta). A vegyiparban egyes nitrogén hatóanyagú műtrágyák adaléka, másik jelentős vegyipari alkalmazásmódja hogy köztes termékként vegyi anyagok szintézisénél, előállításánál vesz részt a technológiai sorban. Ezenkívül a textilipar, a bőripar, a gumiipar és a cementipar számára is fontos [12].

Az egyes régiók, ill. országok 2000. évi formaldehid-fölhasználási rangsorát Nyugat-Európa vezette 7,1 millió tonnával, ezt követte az Amerikai Egyesült Államok 4,5 millió tonnával, szorosan utána pedig Ázsia állt 4,4 millió tonnával. A meglévő adatok alapján kiemelkedően magas volt az urea-formaldehid-gyanta felhasználása a formaldehidet tartalmazó többi anyaghoz képest [13].

Hogyan jut be szervezetünkbe

A formaldehidet a légtérből belélegezve, elsősorban az orrnyálkahártya veszi fel. Bőrön át is képes bejutni az ember szervezetébe [23].

Milyen egészségkárosító hatásokkal rendelkezik, milyen adatok vannak erre

A formaldehid a talajra kerülve a talajvízbe juthat [24]. A levegőben gyorsan párolog, a felezési ideje 10-30 nap. A formaldehid gáz nem járul hozzá az ózonréteg vékonyodásához, sem a globális klímaváltozáshoz. Nem akkumulálódik az élőlények szervezetében valamint nem jelent jelentős környezeti kockázatot a természetes élővilágra, mert a vegyület vízben, levegőben egyaránt viszonylag gyorsan lebomlik. A talajban viszont  hajlamos vizes oldatot képezni [14].

Milyen környezeti kockázatokat hordoz

Az emberi kitettséget, ill. a szervezetbe kerülés egészségügyi kockázatait tekintve a formaldehidet a légtérből belélegezve az orrnyálkahártya veszi fel, ám az anyag perceken belül lebomlik. Ennek következtében a formaldehid nem érintkezik a belső szervekkel, hatása korlátozódik a levegőnek kitett szövetekre. A beltéri levegőben megtalálható formaldehid irritálja a szem és a felső légutak nyálkahártyáját. Tünetek: égő, viszkető szemek, szúró érzés az orrban és a torokban, vízszerű orrfolyás vagy az orr eldugulása. Ha az irritáció továbbra is fennáll, fejfájás, fáradtság, rossz közérzet alakul ki. Ha csökken a formaldehid-koncentráció, a kellemetlen érzés és irritáció megszűnik, és utána nem tapasztalható maradandó szöveti károsodás [15]. A szaglásérzékelés határa embereknél 0,05-1,00 ppm-től kezdődik, ekkor már szemirritációt okozhat [16]. Nagyobb koncentráció asztmás embereknél a tünetek erősödését, fulladást, valamint fejfájást okozhat [25].

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Hivatala szerint emberi rákkeltő hatású anyag [26], amely a bizonyítottan emberi daganatkeltő anyagok közé tartozik, rákkeltési kategória: IARC I. kategória. Európai besorolása szerint: „A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított” [27]. Tudósok ezért többször is felhívták a döntéshozók figyelmét, hogy egységesen át kellene sorolni a bizonyított emberi rákkeltők csoportjába [28], különösen amióta újabb kutatások alapján ismertté vált, hogy a formaldehid nemcsak a ritka orr-rákhoz, hanem a gyakrabban előforduló leukémia kialakulásához is hozzájárul [29].

Az Európai Unió a formaldehid több alkalmazását is tiltja [30].

A kitettség és az egészségügyi kockázat mértéke milyen tényleges veszélyforrást jelent a lakosság számára

Ha nő a koncentrációja, a panaszok is erősödnek, és károsodhat a garat nyálkahártyája. Egy hónapokon vagy éveken át tartó nagy formaldehid-terhelés befolyásolja a tüdő funkcióit, és növeli a légúti megbetegedések rizikóját. A nyálkahártya tartós sérülése hozzájárulhat az orr- és a garatdaganatok fejlődéséhez. A Bundesamt für Gesundheit (svájci egészségügyi tartományi hivatal) ajánlásai alapján a károsodások elkerülése érdekében, a formaldehid-koncentráció mértéke nem haladhatja meg a 0,1 ppm-et (ez megfelel 125 µg-nak levegő m3-enként). Ezt az iránymutatást küszöbértékként kell értelmezni, ez alatt még nem okoz egészségkárosodást. Ha ezt túllépi a károsanyag-koncentráció, akkor azonnal intézkedni kell a terhelés csökkentése érdekében [17].

Nagy-Britannia munkavédelmi hatósága, a Health and Safety Executive (HSE) 2004-ben egy nagyszabású adatfeldolgozási és elemzési projekt keretében a fémipari öntött termékekkel foglalkozó Castings technology internationalra (Cti) és a jogelődjére vonatkozó adatokat vette alapul, és 25 év időtartamra vizsgálta a formaldehid-kitettséget. Ez alapján megállapítható, hogy az 1980-as években jelentősen csökkent a formaldehid-kitettség, az 1990-es évek közepe óta viszont stagnál [18].

Hogyan kerülhetjük el

Bizonyos munkakörökben (ipar, laboratóriumok, orvosi rendelők, kórházak, patológia) nem nélkülözhető a formaldehid, de a megfelelő védőfelszerelések használata és az elővigyázatosan, szakszerűen felhasznált anyag napjainkban nem okozhat számottevő problémát.

Vásároljunk formaldehidben szegény vagy formaldehid-mentes bútorokat. Európában sok gyártó önként alkalmazza a szigorúbb E1 szabvány követelményeit, azaz a gyártás során vagy egyáltalán nem használ formaldehid tartalmú ragasztót, vagy a termék összetétele, tulajdonságai megfelelnek a szigorú szabványnak. Ha mégis forgácslemez vagy farostlemez bútort vennénk, akkor egyrészt ellenőrizzük, hogy megfelel-e az E1 szabványnak, másrészt az új bútort, különösen a gyermekbútort hosszasan, legalább két hétig szellőztessük, mielőtt bevinnénk a lakásba, vagy a gyerekszobába [31].

Ha a lakásban a jelenlétét nem tudjuk elkerülni, akkor gyakran szellőztessünk. A csokros inda vagy zöldike, azaz Chlorophytum comosum hálás szobanövény otthon és az irodákban is. Manapság fedezték fel, hogy képes megkötni a formaldehidet, ráadásul igénytelen és rendszerint kártevőktől mentes növény. Érdekesség: a teafilterek előállításához millió tonnányi klórral fehérített papírpépet és formaldehid-ureát tartalmazó, nedvességre nyúló műgyantát kevernek össze. Magunkat és a fákat is kíméljük, ha teafüvet vásárolunk és használunk a filterek helyett [11].

Léteznek-e kevésbé káros alternatívák, és melyek azok

A mindennapi életben a belső terekben óhatatlanul érintkezünk vele, ám lakásunkban a formaldehid-kibocsátás némi odafigyeléssel jelentősen csökkenthető. Legjobb módszer a megelőzés: használjunk kíméletesebb, kevésbé kockázatos fertőtlenítő szert (pl. ecet), új bútor, padló vásárlásakor pedig kerüljük a formaldehid-tartalmú termékeket, kérdezzünk rá a formaldehid-tartalomra és válasszuk a legkedvezőbbet, ill. keressük az E1 szabványú termékeket. Formaldehides ragasztóval készült pozdorja vagy faforgácslap bútorok helyett lehetőleg tömör fából készült bútorokat vásároljunk. Lakásban- és munkahelyen építés, felújítás esetén a minimális formaldehidet tartalmazó mennyezetet, szigetelőanyagokat részesítsük előnyben [11].

Vonatkozik-e rá valamilyen jogi szabályozás (betiltás, korlátozás), vagy van-e ilyen folyamatban

Magyarországon több rendelet szabályozza a formaldehid-készítmények csomagolását, használatát, forgalmazását, a kibocsátási határértékeket és a formaldehid alapú hulladék kezelését stb. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet szerint a formaldehidre az egészségügyi határérték 24 órás átlagban: 12 mg/m3. Veszélyességi fokozat: I., tehát különösen veszélyes [19]. A formaldehidre már világszerte több évtizede léteznek határértékek, a magyarországi formaldehid-határértékek pedig folyamatosan csökkentek. 1985-ben 1 mg/m3 határérték volt érvényben, 2 mg/m3 csúcskoncentráció értékkel. 2004-ben a határérték 0,62 mg/m3 koncentrációra csökkent. A formaldehidre a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabvány (TRGS 900) szerint maximális munkahelyi koncentrációként jelenleg is 0,62 mg/m3 határérték van érvényben. A Német Kutatási Társaság (DFG) egészségkárosító munkaanyagok vizsgálatára létrejött bizottsága 0,37 mg/m3 határértéket javasolt 1,24 mg/m3 maximális csúcskoncentráció értékkel [20].

Ausztria, Dánia, Németország és Svédország kötelezővé tette falapok esetén az E1 szabványt [32].

Az Európai Unió a formaldehid több alkalmazását is tiltja [33].
Az Európai Ökocímke odaítélésének feltétele [34], hogy a forgácslemez vagy farostlemez formaldehid-kibocsátása ne haladja meg az E1 szabvány felét.

 

Források

[1] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[2] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[3] http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/FORMALDEHYDE.pdf
[4] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[5] http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/oecdsids/Formaldehyde.pdf
[6] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[7] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[8] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[9] http://www.environmentalanalytics.net/img/formaldehyde.gif
[10] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[11] Könczey R. – S. Nagy A. (1997): Zöldköznapi kalauz. Harmadik, átdolgozott kiadás. Föld Napja Alapítvány, Budapest 69,124,125,149,170 p.
[12] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[13] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/mono88-6.pdf
[14] http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-473.pdf
[15] http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/05381/index.html?lang=de
[16] http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/oecdsids/Formaldehyde.pdf
[17] http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/05381/index.html?lang=de
[18] http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/05381/index.html?lang=de
[19] http://www.kvvm.hu/olm/info.php?id=5
[20] http://www.kvvm.hu/olm/info.php?id=5
[21] http://www.kvvm.hu/olm/info.php?id=5
[22] http://www.kvvm.hu/olm/info.php?id=5
[23] http://www.gao.gov/products/GAO-10-875
[24] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/f5522.htm
[25] Formaldehyde and Indoor Air;
[26] FORMALDEHYDE Summary of Data Reported and Evaluation;
[27] http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?LANG=hu&GENRE=CASNO&ENTREE=50-00-0
[28] Robin Mackar: Expert Panel Recommends Listing Formaldehyde as Known Human Carcinogen; December 2009; NIEH’s Environmental Factor;
[29] http://www.niehs.nih.gov/about/od/ontp/roc.cfm
[30] http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/070622_withdrawal_notice.pdf
[31] Fészekinfo: Top 3 Fészek-ötlet
[32] http://www.chimarhellas.com/wp-content/uploads/2008/07/formaldehyde_2008.pdf
[33] http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/070622_withdrawal_notice.pdf
[34] A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. november 30.) a fabútorok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról
[35] Környezet- és Természetvédelmi Lexikon. Akadémia Kiadó, Budapest, 2002.